Student News – Badania Rynkowe i Społeczne przygotowało raport dotyczący wykorzystywania Internetu przez polskich studentów. Wyniki są całkiem zadowalające – niemal wszyscy polscy studenci korzystają z internetu.

W ogóle nie łączy się z siecią tylko trzech studentów na stu badanych. Ponad jedna trzecia studentów korzysta z internetu codziennie. Jedna czwarta badanych korzysta z niego kilka razy w tygodniu, zaś kolejnych 12% – mniej więcej raz w tygodniu.

Wśród studentów z internetu częściej korzystają mężczyźni niż kobiety. Również wśród starszych studentów odsetek korzystających z internetu jest wyższy niż wśród studentów młodszych lat studiów. Wpływ na częstość korzystania z internetu ma również sytuacja materialna studentów. Studenci, którym powodzi się dobrze bądź bardzo dobrze korzystają z internetu znacznie częściej niż ci, których sytuacja materialna jest gorsza.

Jak często korzystasz z internetu?

Student w Sieci

Patrząc na poszczególne typy uczelni można zauważyć, że najwięcej internautów możemy znaleźć wśród studentów uczelni technicznych (Politechniki) oraz ekonomicznych. Wśród studentów tych uczelni odsetek osób, które korzystają z internetu codziennie wynosi odpowiednio: 47% i 45%. Wśród studentów Uniwersytetów odsetek ten wynosi 33%. Zdecydowanie najrzadziej z internetu korzystają natomiast studenci uczelni rolniczych. Wśród studentów tych uczelni codziennie korzysta z internetu tylko 11% osób.

Dane wykorzystane w komunikacie pochodzą z raportu „Postawy konsumenckie i style życia studentów”. Badanie, na podstawie którego powstał raport zostało przeprowadzone na
przełomie października i listopada 2003 r. metodą wywiadów audytoryjnych, na próbie 2150 studentów uczelni państwowych, w 10 największych ośrodkach akademickich w kraju.

[Źródło: Dziennik Internautów, Student News]

Komentarze