Wczoraj w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się rozprawa symulowana przy wykorzystaniu profesjonalego sprzętu do cyfrowej rejestracji posiedzeń sądowych. Nagrania poczynione takim sprzętem mają zastąpić już niebawem tradycyjne protokoły w sądach cywilnych. Zapraszam do obejrzenia nagrania z rozprawy.

Ostatnio informowałem, że od lipca w sądach cywilnych nagrania audio-wideo mają zastąpić papier. Pisałem też, że taki protokół elektroniczny będzie miał jednak pewne elementy pisemne. Oraz, że – co do zasady (od której istnieją wyjątki) – nie jest przewidziana urzędowa transkrypcja zapisanych nagrań do formy pisemnej (poprawki Senatu do ustawy w tym zakresie zostały ostatecznie odrzucone).

Zapewniałem też, że mimo, iż nagrania wideo z dwóch kamer staną się podstawową formą rejestracji przebiegu rozprawy, to jednak raczej nie znajdziemy potem z nich nagrań na YouTUBE. Teraz przewrotnie, z wykorzystaniem właśnie YouTUBE, przedstawiam relacje z rozprawy (jednak symulowanej – dlatego była możliwość udostępnienia video) przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu do cyfrowej rejestracji posiedzeń sądowych. Taki sprzęt jest obecnie w Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Przeprowadzono już ponad 200 prawdziwych rozpraw. Wkrótce wszystkie rozprawy w sądach cywilnych w całej Polsce mają być rejestrowane w ten sposób.

W nagraniach starałem się pokazać przede wszystkim aspekty techniczne działania systemu. Dlatego jest dużo zbliżeń na ekran protokolanta, co ma na celu pokazanie, jak się robi adnotacje i elementy protokołu pisemnego, generowane równocześnie z rejestracją nagrania. Adnotacje, oprócz tego, że mogą stanowić element tzw. protokołu skróconego (element pisemny całego protokołu), stanowią równocześnie przewodnik po nagraniu, rodzaj indeksu – na zasadzie podobnej, jak rozdziały na płycie DVD. Dzięki temu można płynnie „skakać” do wybranych miejsc w nagraniu.

Rafał Cisek

(osadzanie tego video dozwolone wyłącznie z podaniem aktywnego linku do tego artykułu)

Chciałem w tym miejscu pogratulować Pani mgr Annie Zalesińskiej z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) oraz Pani Sandrze Gali ze Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego (SKN-BPK) oraz wszystkim uczestnikom symulacji za przygotowania wspaniałego pokazu (prezentacja świetna merytorycznie a równocześnie ze sporą dawką humoru, dzięki czemu nie było nudno na sali). Dziękuję również za umożliwienie sporządzenia przeze mnie nagrań – w ramach współpracy patronackiej.

Pozostałe materiały video na temat protokołu elektronicznego w zasobach Serwisu Prawa Nowych Technologii www.NoweMEDIA.org.pl:

Komentarze