Prawo Mediów Elektronicznych

Polecamy pierwszy nr “Prawa Mediów Elektronicznych”, stanowiącego wydawaną w formie tradycyjnej wersję “Biuletynu Elektronicznego” tworzonego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), które działa...