Prawo Mediów Elektronicznych

Polecamy pierwszy nr „Prawa Mediów Elektronicznych”, stanowiącego wydawaną w formie tradycyjnej wersję „Biuletynu Elektronicznego” tworzonego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), które działa...