Tani certyfikat kwalifikowany dla firm, umożliwiający m.in. cyfrowe podpisywanie dokumentów dla Urzędu Skarbowego bądź ZUS, elektroniczny obieg dokumentów czy uwierzytelnianie transakcji w bankowości internetowej, wprowadził Plus. Niestety obecnie usługa dostępna jest tylko dla firm.

E-podpis można wykorzystać m.in. do przesyłania drogą elektroniczną dokumentów do Urzędu Skarbowego, ZUS lub innej instytucji. Można go również użyć do podpisywania dokumentów elektronicznych czy uwierzytelniania transakcji w systemie bankowości elektronicznej.

W przyszłości usługa być może zostanie wykorzystana do oddania głosu w wyborach. Podobne rozwiązanie planuje wprowadzić rząd Estonii. Parlament w Tallinie przyjął 11 grudnia 2008 roku ustawę umożliwiającą oddanie głosu z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Z opisywanej możliwości będą mogli skorzystać tylko ci Estończycy, którzy posiadają certyfikowane karty SIM.

Schemat działania mobilnego ePodpisu jest dość prosty. Do uwierzytelniania wykorzystywany jest telefon oraz specjalny moduł zamieszczony na karcie SIM. Dane do podpisu są prezentowane na ekranie komputera, a podpisywane za pomocą karty SIM.

Uruchomienie usługi przez klientów wiąże się z podpisaniem umowy na dwa lata, dodatkowym abonamentem w wysokości 10 zł netto miesięcznie oraz opłatą aktywacyjną tej samej wysokości. Usługa skierowana jest do nowych i dotychczasowym abonentów sieci w ofercie Plus dla firm. Podczas podpisania umowy pracownik Polkomtela powinien sprawdzić tożsamość użytkownika, wydając mu certyfikat kwalifikowany.

Udostępnienie usługi jest efektem porozumienia operatora sieci Plus ze spółką MobiTrust (grupa One-2-One) – autorem rozwiązania oraz Krajową Izbą Rozliczeniową – urzędem certyfikacji. Operator zapowiada, że rozpoczęcie sprzedaży ePodpisu nastąpi w piątek, 9 stycznia.

Komentarze