Już po raz siódmy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje konferencję w zakresie technicznych aspektów przestępczości teleinformatycznej TAPT-7. W tym roku przy współpracy z CERT Polska oraz Fundacją KidProtect, w dniach 8-9 czerwca br., tematem rozważań będzie przede wszystkim zwalczanie pornografii dziecięcej i pedofilii w Internecie.

Tematyka poruszana na międzynarodowym seminarium stanowi problem nie tylko organów ścigania, ale także innych organizacji korzystających ze zdobyczy teleinformatyki. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. tematyki uwarunkowań prawnych i kryminologicznych zwalczania cyberprzestępczości, monitorowanie i wykrywanie objawów przestępczości teleinformatycznej, zabezpieczanie dowodów, zabezpieczanie systemów i polityka bezpieczeństwa.

O tematyce i wynikach dyskusji postaramy się poinformować po zakończeniu konferencji. Więcej bieżących informacji można uzyskać na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: www.wspol.edu.pl

inf. wł.

Komentarze