Christian Ahlert pracujący w Oxford Internet Insitute przeprowadził ostatnio dość oryginalny eksperyment. Jego zamierzeniem była sprawdzenie, jak dostawcy usług internetowych reagują na zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich. W tym celu umieścił na witrynach utrzymywanych przez różnych ISP fragment „On liberty” autorstwa Johna Stuarta Milla ( co do którego autorskie prawa majątkowe już wygasły ). Następnie poinformował przedstawicieli ISP o naruszeniu praw autorskich.W rezultacie dostęp do materiałów został zablokowany. Jak zauważa autor eksperymentu rodzi to obawy związane z faktycznym stosowaniem cenzury przez ISP. Przepisy nakładające na obowiązek blokowania danych niezgodnych z prawem w konsekwencji stawiają ich w roli organów ostatecznie rozstrzygających o tym, czy publikacje powinny nadal znajdować się w sieci.

Źródło :http://www.spikedonline.com/Articles/0000000CA553.htm

Komentarze