Trwa rekrutacja do Szkoły Prawa Amerykańskiego na rok akademicki 2010/2011. Program Szkoły Prawa Amerykańskiego jest adresowany przede wszystkim do studentów ostatnich lat prawa, ekonomii i administracji oraz praktyków w wymienionych dziedzinach.

O przyjęcie do Szkoły Prawa Amerykańskiego mogą ubiegać się także:

  • studenci wszystkich wyższych uczelni zarówno polskich jak i zagranicznych, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów,
  • studenci studiów stacjonarnych i jak i niestacjonarnych wszystkich kierunków,
  • absolwenci uczelni wyższych


Kandydaci powinni w terminie do 1 października 2010 dostarczyć:*

1) CV

2) list motywacyjny

3) dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr (oplata za jeden semestr

wynosi 1.500 zł – można ją uiścić w dwóch równych ratach po 750 zł)*

Dokumenty można składać:

– listownie lub osobiście w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych

Komunikacji Elektronicznej (pok. nr 0.04)*, budynek D,* ul. Uniwersytecka

7/10, 51-136 Wrocław,

tel/fax: +48 71 375 21 00,

– mailowo na adres: a.burdziak@prawo.uni.wroc.pl

Informacje o Szkole Prawa Amerykańskiego*

Nauka w Szkole Prawa Amerykańskiego trwa 2 semestry i obejmuje 130 godzin

zajęć. Wykładowcami są pracownicy naukowi Chicago-Kent College of Law.

Absolwenci Szkoły Prawa Amerykańskiego otrzymają certyfikat poświadczający

zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem Szkoły wystawiony przez

Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

UWr.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, tzn. piątki po południu

(ok.17.00 – 20.00), soboty i niedziele przed południem (ok. 9.00 – 13.30).

Poszczególne kusy kończą się pisemnym egzaminem wysyłanym drogą mailową do

wykładowców w terminie wyznaczonym przez wykładowcę.

Studenci którzy ukończyli Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz studia wyższe w

Polsce mają możliwość odbycia studiów LL.M w Chicago. Studia LL.M w

Chicago-Kent trwają dwa semestry, ale absolwenci Szkoły Prawa

Amerykańskiego, którzy spełnią określone wymogi *mogą je ukończyć w ciągu

jednego semestru.   **

Uczestnicy Szkoły Prawa Amerykańskiego, którzy podejmą studia L.LM w

Chicago otrzymają stypendium w wysokości określonej przez Dziekana

Chicago-Kent.
Szczegółowe informacje na stronie
http://spa.prawo.uni.wroc.pl/.

Rafał Cisek

TAGI: Szkoła Prawa Amerykańskiego, CBKE

  Legislacja: Elektroniczne dowody (pl.ID) od lipca 2011?
  PROJEKTY: Wkrótce założysz spółkę z o.o. przez internet?
  Legislacja: Faktury będzie można wysyłać zwykłym mailem i nie trzeba będzie ich już drukować
  Opinie: Czy Fiskus powinien rozliczać serwisy z darmowych tekstów?
  Legislacja: (e)PUAPka e-administracji
  Wiadomości: Dopisz się do spisu wyborców przez internet
  Orzecznictwo: Faktury można wysyłać mailem (wyrok NSA)
  Orzecznictwo: Udzielanie pożyczek w internecie podlega opodatkowaniu
  PROJEKTY: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT – interwencje
  Legislacja: Powszechny dostęp do e-urzędów jeszcze w tym roku?

Komentarze