::NoweMEDIA:: TWÓRCY INFORMACJI – Janusz Kolczyński

W dziele

prawa autorskiego
naszych

publikacji
zostały dodane aż dwa świetne artykuły Janusza Kolczyńskiego
dotyczące eksploatacji dzieł przy użyciu komunikacji elektronicznej. Dodane
opracowania mają w zasadzie charakter komplementarny. Publikowany wcześniej w
Rzeczpospolitej artykuł pt.

TwĂłrcy informacji
traktuje o potrzebie zmian w prawie autorskim w zakresie
regulacji dotyczącej „internetowych” pĂłl eksploatacji. Zoatał on napisany, gdy w
Sejmie trwały już odpowiednie prace nad nowelizacją pr. aut. Natomiast art.

„Cyfrowe” pola eksploatacji w znowelizowanym prawie autorskim
powstał już po
stosownej nowelizacji pr. aut., która weszła w życie 1 stycznia br. Warto
zauważyć, iż jest to pierwsze opracowanie próbujące dokonać oceny wprowadzonych
zmian.

JANUSZ KOLCZỸSKI
jest jest aplikantem radcowskim, współzałożycielem specjalistycznej bazy danych
praw autorskich www.prawoautorskie.pl. Artykuł jest wynikiem badań
przeprowadzonych przez autora w Instytucie Maxa Plancka w Monachium dla prawa
własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz prawa podatkowego, dzięki
stypendium Towarzystwa Carla Duisberga. Autor brał również udział jako ekspert w
pracach Sejmu RP nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

.

Komentarze