Prowadzę firmę informatyczną. Sprzedaje licencje na używanie programu komputerowego którego jestem autorem. Proszę o informacje jak wygląda strona prawna w przypadku gdy klient zniszczy nośnik z programem. Czy jestem zobowiązana bezpłatnie udostępnić?

Wszystko zależy od treści konkretnej licencji. Na zasadzie swobody umów, w ramach dozwolonych przez prawo autorskie, same strony umowy licencyjnej mogą bowiem ustalić kwestie związane z ewentualnym dostarczeniem bądź nie zapasowej kopii programu – w razie...

Czy można odsprzedać “Windowsy”?

Czy legalne jest sprzedanie oprogramowania Microsoftu, które uprzednio kupiłem i użytkowałem? Krzysztof Janiszewski: “Tak. Zabronione jest wydzierżawianie lub wypożyczanie programów. Dozwolone jest natomiast trwałe przeniesienie praw z umowy licencyjnej na osobę...