Prawo autorskie chroni prawa twórców do ich utworów (dzieł) – na pierwszy rzut oka zupełnie podobnie, jak prawo własności chroni prawa właścicieli do ich rzeczy. Czasem mówi się nawet potocznie, że np. jakaś piosenka (utwór) jest czyjąś własnością. Prawnicy natomiast coraz częściej używają określenia „własność intelektualna”.

Jest jednak jedna podstawowa różnica między prawem autorskim a prawem własności (którym zajmuje się prawo cywilne): to ostatnie dotyczy w zasadzie wyłącznie przedmiotów materialnych – ruchomych (np. samochód, książka) i nieruchomych (np. grunt, budynek). Prawo autorskie chroni natomiast tak zwane przedmioty niematerialne, czyli utwory. Zajmuje się zatem utworami, jako dobrami intelektualnymi (niematerialnymi), a nie na przykład obrotem nośnikami na których te dobra mogą być „utrwalone” (ale wcale nie muszą).

A zatem sprzedaż płyt z muzyką reguluje prawo cywilne, natomiast kwestiami przeniesienia praw do wydania danego utworu na płycie zajmuje się prawo autorskie.

Komentarze