Nic bardziej mylnego! Jeżeli nie jesteś uprawnionym do rozporządzania utworem, i to w taki, a nie inny sposób (w ewentualnej licencji musi być dokładnie wyszczególnione pole eksploatacji utworu, która wyznacza zakres prawa do korzystania z danego utworu), nie możesz „sprzedawać”, ani nawet „rozdawać” chronionego utworu. Oczywiście co innego, gdy „masz” do utworu prawa, w szczególności gdy na przykład jesteś sam jego autorem (stworzyłeś własną muzykę i przeniosłeś ją do mp3, umieściłeś na stronie www zrobione przez siebie fotografie w formie cyfrowej lub własne teksty).

Komentarze