TAK. Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przy czym za informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Zgodnie z przyjętym w doktrynie poglądem i orzecznictwem, maile zawierające zapytania o zgodę na wysyłanie informacji handlowej (zawierające w sobie np. nazwę firmy, informacje o zakresie oferowanych usług czy produktów) również same w sobie stanowią informacje handlową a ich wysyłanie stanowi czy n nieuczciwej konkurencji.

Komentarze