Posiadanie egzemplarza płyty CD (DVD) z muzyką czy też innymi utworami prawem chronionymi (również programami komputerowymi), wcale nie oznacza „posiadania” samej muzyki. Generalnie możemy zatem swobodnie rozporządzać samą płytą, „fizycznym krążkiem” (np. ją odsprzedać), nie możemy natomiast udostępniać w sieci nagrań z tej płyty, tak żeby każdy mógł je sobie „ściągać”, jeżeli nie dostaliśmy zgody właściciela praw autorskich na tego rodzaju rozpowszechnianie (musi to być zatem zgoda w ogóle na rozpowszechnianie, a do tego zgoda na taki właśnie, a nie inny sposób rozpowszechniania – w sieci).

Komentarze