Czy legalne jest sprzedanie oprogramowania Microsoftu, które uprzednio kupiłem i użytkowałem? Krzysztof Janiszewski: “Tak. Zabronione jest wydzierżawianie lub wypożyczanie programów. Dozwolone jest natomiast trwałe przeniesienie praw z umowy licencyjnej na osobę trzecią, o ile osobie takiej zostaną wydane wszystkie kopie programu, podręcznik użytkownika, certyfikat autentyczności i oryginał umowy licencyjnej, jeśli ma formę papierową.” Autor jest odpowiedzialny za ochronę własności intelektualnej w polskim oddziale Microsoftu.

Komentarze