Od wczoraj we Wrocławiu, na

Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego, mamy zaszczyt kolejny już raz gościć Profesora Wolfganga Kiliena z Instytutu Informatyki
Prawniczej Uniwersytetu w Hanowerze.
Profesor kontynuuje rozpoczętą jakiś czas temu serię wykładów i seminariów z
cyklu „Wstęp do informatyki prawniczej”. Wykłady organizowane są przez Centrum
Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) –
interdyscyplinarną jednostkę naukową powstałą w ramach Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. NoweMEDIA ściśle
współpracują z CBKE zarówno w zakresie wsparcia technicznego, jak i merytoryki.

E-contracts & consumer protection – Prof. Wolfgang Kilian

Wczoraj odbył się wykład pt. „Umowy zawierane drogą
elektroniczną i ochrona konsumentów” („Electronic Contracts and Consumer
Protection”) oraz seminarium pt. Aukcje internetowe w prawie publicznym i
prywatnym (Legal Problems of Internet Auctions – Private and Public Field).
Zarówno wykład, jak seminarium zostały zarejestrowane i wkrótce będą dostępne w
formie audialnej drogą transmisji internetowej (zarówno z poziomu Serwisu
NoweMEDIA,
jak i z poziomu Oficjalnych Stron CBKE).

Tymczasem w dziele publikacji, dostępne są stosowne konspekty
prof. Kiliana. Wkrótce na ich bazie powstaną szersze opracowania w ramach
Publikacji CBKE i Biuletynu Naukowego CBKE.

Zobacz konspekty (język ang | niem):

Komentarze