Od 2004 roku ma rozpocząć funkcjonowanie agencja UE, do zadań której będzie należeć koordynowanie śledztw prowadzonych w sprawach rozpowszechniania wirusów w Internecie i transgranicznych ataków skierowanych przeciwko systemom komputerowym. The European Network and Information Security Agency będzie się także zajmować upowszechnianiem wiedzy na temat zagrożeń związanych z Internetem.

Choć agencja nie ma stać się „internetową policją”, będzie pomagać krajowym organom ścigania w zwalczaniu cyberprzestępstw.

[Źródło: BBC News – Technology]

Komentarze