W dziale publikacje (PRAWO KARNE) został dodany artykuł Rafała Ciska i Marcina Myczkowskiego pt. Warunki techniczne przesłuchania świadka incognito. W szczególności na kanwie przepisów Kodeksu postępowania karnego – zwrówno przed zmianami, jak i po ostatniej nowelizacji, które właśnie weszły w życie (od 1 lipca 2003 roku), rozważana jest procesowa możliwość dokonania przesłuchania świadka anonimowego przy wykorzystaniu wideokonferencji lub chatu. Zapraszamy do lektury…

.

Komentarze