Przedstawiam nagrania video (HD) z wystąpieniami uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego” zorganizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), Instytut Prawa Cywilnego WPAiE UWr. oraz Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego (SKN-BPK). Konferencja odbyła się w dniu 23 maja 2014 roku. Patronem medialnym konferencji był Serwis NoweMEDIA.org.plPrawo Nowych Technologii.

Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Włodzimierz Gromski

Słowa wstępne – dr hab. prof. nadzw. UWr Jacek Mazurkiewicz

Własność wirtualna w prawie polskim i unijnym – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Komentarz ad vocem do wystąpienia prof. Gołaczyńskiego – dr Michał Chajda

Facebook, Twitter, My Space… wirtualny świat serwisów społecznościowych a rozrządzenia mortis causa. Zagadnienia konstrukcyjne – dr hab. prof nadzw. Mariusz Załucki

Treść cyfrowa sieci Web 2.0 – dr hab. prof. nadzw. Dariusz Szostek, Dr Berenika Kaczmarek-Templin

Reklama i lokowanie produktu w grach komputerowych – hab. prof. nadzw. Katarzyna Grzybczyk

Ochrona wirtualnych obiektów w prawie karnym – Rafał Mikołajczyk

Błędnych rycerzy, latające dywany oraz dobr i złe duchy rejestrujemy szybko i tanio! O możliwości rejestracji obiektów (nie tylko) wirtualnych – dr hab. prof. nadzw. Jacek Mazurkiewicz, mgr Daniel Karkut

DYSKUSJA – Mariusz Załucki, Katarzyna Grzybczyk, Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Daniel Karkut i inni

Prawna problematyka płatności pieniądzem elektronicznym – dr Michał Chajda

Prawa człowieka a „własność” wirtualna – dr Michał Skwarzyński

Rynek produktów wirtualnych a ochrona zbiorowych interesów konsumentów – mgr Zygmunt Rajchemba

Ochrona prywatności w świecie wirtualnym – mec. Xawery Konarski

(Nie)rzeczywiste(?) naruszenie dobra osobistego w wirtualnym świecie gry fabularnej – dr Maria Rożnowska

Awatar jako przedmiot tzw. własności wirtualnej: powstanie, korzystanie i obrót – aspekt autorkoprawny – dr Ireneusz Matusiak

Umowa „sprzedaży” dobra wirtualnego oraz konta gry – Kamil Szpyt (w zastępstwie jego referat wygłosił Dawid Fajdek)

Łamanie prawa humanitarnego w grach komputerowych – mgr Adrianna Chrościcka

Klany, teamy, gildie – wartość oznaczeń i ich ochrona prawna – mgr Dawid Fajdek

ZAKOŃCZENIE – dr hab. prof. nadzw. UWr Jacek Mazurkiewicz

Komentarze