Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jako główny organizator oraz Serwis Prawa Nowych Technologii NoweMEDIA.org.pl jako patron w mediach elektronicznych, mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową zatytułowaną: „Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”, która odbędzie się dnia 23 maja 2014 r. (piątek) w godzinach 9-17 w sali 2 D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego, Studenckie Koło Naukowe Audiatur oraz Naukowe Koło Cywilistów mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową zatytułowaną:”Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”, która odbędzie się dnia 23 maja 2014 r. (piątek) w godzinach 9-17 w sali 2 D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do udziału – wstęp wolny. Po konferencji na stronach CBKE oraz NoweMEDIA.org.pl zostaną udostępnione nagrania video z konferencji.

Komentarze