CBKE | Wspólnie z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (C B K E), serdecznie zapraszamy na wykady i seminaria Profesora WOLFGANGA KILIANA z Hanoweru z cyklu „Wprowadzenie do informatyki prawniczej”. Wykłady odbędą się w dniach 20 i 24 maja 2004 roku (tj. czwartek i poniedziałek). Wykłady będą tłumaczone. Zapraszamy – wstęp wolny.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

20 maja (czwartek)
 
WYKŁAD – audytorium 2 D
10:00-12:00
Nowe rozwiązania prawne dotyczące ochrony danych
 
SEMINARIUM - sala 2.04 D
14:00-16:00
Wpływ transpozycji dyrektyw Unii Europejskiej na prawo krajowe
                  
 
24 maja (poniedziałek)
 
WYKŁAD – Amfiteatr B
9:00-11:00
Ramy prawne udzielania zamówień publicznych drogą elektroniczną
Komentarze

Wraz z CBKE serdecznie zapraszamy na wykady i seminaria Profesora WOLFGANGA KILIANA z cyklu „Wprowadzenie do informatyki prawniczej”. Wykłady odbędą się 11 i 12 grudnia 2003 roku. Dotyczyć będą m. inn. handlu elektronicznego i ochrony konsumentów, zawierania umów drogą elektroniczną. Będzie też o strukturze regulacji dotyczących Internetu oraz o tym, jak rynek elektroniczny wpływa na prawo własności.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

11 grudnia (czwartek)
12:00-14:00 Wykład – amfiteatr B
Handel elektroniczny i ochrona konsumentów
(Electronic Commerce and Consumer Protection)

16:00-18:00 Seminarium – sala 2.04 D
Zawieranie umów elektronicznych
(Conclusion of Electronic Contracts)

12 grudnia (piątek)
12:00-14:00 Wykład – sala audytoryjna 2 D
Struktura regulacji dotyczących Internetu
(Structure of Internet Regulations)

17:00-19:00 Seminarium – sala 2.04 D
Prawo własności a rynek elektroniczny
(Property Rights and Electronic Markets)

Komentarze