W zeszłym tygodniu, 14-15 listopada br., odbyła się konferencja pt. „Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego”, organizowana przez wrocławską ELSĘ. Są już dostępne pierwsze materiały z konferencji…

Prawo autorskie stanowi rozległy obszar prawa własności intelektualnej. Daje ono twórcy wyłączne uprawnienie do używania lub udzielania zgody innym osobom na używanie jego dzieła w określony sposób. Należy mieć świadomość, że ochrona praw autorskich sprzyja rozwojowi przemysłu i kultury. Sukcesy ekonomiczne i artystyczne rynków fonograficznego, filmowego i komputerowego przekładają się na ogólny wzrost gospodarczy. Dlatego ważne jest kształtowanie społecznej świadomości wysokiej rangi prawa autorskiego pośród innych gałęzi prawa.

Celem, jaki postawili przed sobą organizatorzy, było przybliżenie zagadnień prawa autorskiego studentom i praktykom z całej Polski. Chodziło o prezentację najnowszych rozwiązań i regulacji prawnych dotyczące tej dziedziny.

Konferencja była podzielona na pięć bloków tematycznych. W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z prawami autorskimi na gruncie prawa polskiego. Drugi blok był poświęcony na przedstawienie międzynarodowych aspektów tej dziedziny prawa. Na zakończenie pierwszego dnia został zaproszony przedstawiciel Policji, który zaprezentował praktyczną stronę funkcjonowania i egzekwowania przepisów karnych dotyczących prawa autorskiego. Drugi dzień rozpoczął się od czwartego bloku tematycznego, czyli ochrony praw autorskich w rzeczywistości informatycznej. Ostatni blok został poświęcony zagrożeniom jakie niesie dla kultury poszerzanie praw autorskich.

Do współpracy zostali zaproszeni między innymi przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – instytucji, która zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej na całym świecie, jak również przedstawiciele środowisk na co dzień wykorzystujących przepisy tego prawa.

Edytuj  Prawne aspekty wolnych licencji (mp3 audio) 
Opis: Wykład o licencjach CC (Creative Commons) Krzysztofa Siewicza, prawnika w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński oraz doktoranta Leiden University, Holandia (eLaw@Leiden). Krzyszto Siewicz jest koordynatorem prawnym Creative Commons Polska.
Wersja: Rozmiar pliku: 8.17 MB
Dodano: 19-11-2008
Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale

Edytuj  Rozwój praw Autorskich a rozwój Kultury (mp3 audio) 
Opis: Jarosław Lipszyc – polski poeta, dziennikarz i publicysta oraz działacz na rzecz wolnej kultury, członek zespołu Krytyki Politycznej, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. Jest prezesem Fundacji Nowoczesna Polska, której działalność koncentruje się obecnie wokół dwóch głównych projektów: „Wolne Lektury” (szkolna biblioteka internetowa) oraz „Wolne podręczniki”.
Wersja: Rozmiar pliku: 8.86 MB
Dodano: 19-11-2008
Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale

Komentarze