[Rzeczpospolita On-line] Dominująca pozycja koncernu Microsoft na światowym rynku oprogramowania to podstawowa przyczyna plag wirusów i innych problemów technicznych, które coraz dotkliwiej nękają systemy komputerowe. Taka jest główna teza raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Przemysłu Komputerowego i Komunikacji (CCIA), który jest zaangażowany w antymonopolowe działania prawne przeciw firmie Microsoft.

[czytaj reaport: cyberinsecurity.pdf]

Komentarze