W dniach 21-22 września br. odbędzie się we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii”. Ma się ona stać zjazdem przedstawicieli nauki oraz ośrodków zajmujących się prawem nowych technologii. Organizatorem jest Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). Patronat medialny nad wydarzeniem objął serwis NoweMedia.org.pl, który udostępni z niego nagrania video.
Celem Konferencji Naukowej jest włączenie do debaty akademickiej zagadnień związanych szeroko rozumianym prawem nowych technologii. Priorytetem organizatorów jest umożliwienie uczestnikom Konferencji dyskusji na tematy związane z zastosowaniem nowych technologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Równie istotne będzie zaakcentowanie roli nowych technologii w administracji publicznej.

Istotnym założeniem Konferencji będzie ponadto próba integracji, rozproszonego dotychczas, środowiska naukowego zajmującego się prawem nowych technologii – stąd pomysł zgromadzenia pod jednym dachem przedstawicieli ośrodków badawczych zajmujących się tą dziedziną prawa.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu badawczego rozwojowego, który jest finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „E-Sąd – Informatyzacja postępowania cywilnego”

Więcej na stronie konferencji.


 Property Rights in Computer Software [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 12-05-2009 o godz. 13:09:35]
 Technologie informatyczne w sądownictwie [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 01-05-2009 o godz. 15:51:36]
 Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 23-04-2009 o godz. 20:28:22]
 E-weksel [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 31-03-2009 o godz. 20:15:25]
 Nowa ustawa o podpisach elektronicznych [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 14-01-2009 o godz. 18:09:29]
 Automatyzacja postępowania sądowego przez jego informatyzację [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 16-12-2008 o godz. 22:32:53]

Komentarze