Unia Europejska zastanawia się nad zmianami systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym powszechnie krytykowanego systemu pobierania opłat prawnoautorskich od producentów sprzętu służącego do kopiowania. Jednym z pomysłów jest system zdalnego zarządzania prawami autorskimi Digital Rights Management (DRM), mający zastosowanie do utworów cyfrowych.

Niesie on potencjalne zagrożenia, gdyż systemy prawne przewidują możliwość użytkowania pewnych utworów w ramach dozwolonego użytku własnego (prywatnego), DRM zaś może to prawo ograniczać.

Inicjując dyskusję Komisja Europejska opublikowała dokument na temat zarządzania prawami autorskimi pt. „Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee: The Management of Copyright and Related Rights in the Internal Market”.

Komisja Europejska zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach. Zainteresowani mogą przesyłać swe opinie do 21 czerwca br. na adres: biuro@piit.org.pl lub bezpośrednio na adres: Markt-E4@cec.eu.int

[Źródło: Dziennik Internautów, PIIT]


KONTEKSTY:

 MP3 zwalczające piractwo
[Wysłany przez Krzysztof Gienas On 04-05-2004 o godz. 10:00:00]
 Wezwanie Komisji Europejskiej (Licencja Europejską)
[Wysłany przez Janusz Kolczyński On 20-04-2004 o godz. 12:48:29]
 Kopia prywatna a prawo do zabezpieczeń przed kopiowaniem
[Wysłany przez Gosia Zmysłowska On 28-10-2003 o godz. 13:45:13]
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
[ Dział: Polskie Akty Prawne ] [Wyświetleń: 386]

Komentarze