Holenderski Sąd Najwyższy w Hadze wydał precedensowy wyrok w sprawie dotyczącej blokowania spamu. Dostawca usług internetowych, firma XS4ALL została pozwana przez spamera, którego spam, rozsyłany z wykorzystaniem infrastruktury firmy i do jej klientów, został przez tę firmę zablokowany. Firma uzyskała też wyrok sądu zakazujący spamerowi takich działań – spamer jednak odwołał się od tej decyzji i wygrał. W kolejnej instancji firma XS4ALL skierowała sprawę przed Sąd Najwyższy i ostatecznie wygrała sprawę.

Sąd Najwyższy uznał, że decyzja sądu apelacyjnego była błędna, bowiem firma XS4ALL ma wyłączne prawo do decydowania o swoich komputerach, transmisji danych i danych swoich klientów. Każdy, kto bez zezwolenia czyni użytek z wyłącznej własności innej strony, w ten sposób naruszając prawa właściciela, działa bezprawnie – o ile nie ma usprawiedliwienia dla swoich działań. Prawo wolności wypowiedzi, na które powoływał się spamer, nie jest bowiem wystarczającym usprawiedliwieniem.

Wyrok Holenderskiego sądu jest precedensowym, pierwszym tej rangi wyrokiem w Europie potwierdzającym prawa właściciela do decydowania o tym, czy ich systemy mogą być wykorzystywane przez spamera, niezależnie od czyichkolwiek praw swobody wypowiedzi. Wyrok ten jest tym bardziej ciekawy, że polski spamer zaskarżył do prokuratury analogiczne działania właścicieli kilku serwerów, którzy powołując się na swoje prawa własności, blokowali niechciane przesyłki społeczno-polityczne. W międzyczasie zaś spamer ten przegrał sprawę o nazwanie go spamerem.

[Źródło: Nospam-pl, xs4all.nl]

Komentarze