Od soboty, czyli od 6 grudnia 2003 r., obowiązuje ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 5 listopada 2003 r.). Ustawa rozwiała szereg wątpliwości jakie wzbuzała nowelizowana ustawa z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Teraz z wysyłkowych zakupów zamówionych przez Internet lub np. z katalogu wysyłkowego, będzie można się wycofać nawet do dziesięciu dni od transakcji.

W dotychczasowym brzmieniu przepisów – tj. sprzed noweli – niejasna była m. inn. właśnie kwestia terminu. W szczególności spór dotyczył, tego, czy niezadowolony konsument może np. rezygnację z umowy przesłąć w ostatnim, dziesiątym dniu. Sprawa nie była jasna, oczywiście sprzedawcy twierdzili, że rezygnacja powinna do nich dojść najpóźniej dziesiątego dnia, co było, rzecz jasna niemożliwe, w razie nadania rezygnacji w ostatnim dniu. Teraz zostało postanowione wprost, że omawiany termin (który przecież ma chronić konsumenta), jest zastrzeżony na korzyść odstępującego.

Nowela uściśliła też, termin, w jakim konsument musi zwrócić niechciany towar. Powinno to bowiem nastąpić „nizwłocznie”, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.


KONTEKSTY:

Komentarze