Od 21 lipca 2009 r. elektroniczne przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS będzie możliwe wyłącznie po opatrzeniu ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Do elektronicznej formy przekazu dokumentów zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń powyżej pięciu osób.

Już blisko 900 tys. polskich firm posługuje się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Liczba ta z miesiąca na miesiąc rośnie o kilkadziesiąt tysięcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina na swoich stronach, że od 21 lipca bezpieczny podpis będzie jedyną uznawaną formą potwierdzania przesyłek elektronicznych w korespondencji z ZUS.
Owego dnia wygaśnie ważność wszystkich niekwalifikowanych certyfikatów elektronicznych, którymi można teraz opatrywać przesyłaną do ZUS dokumentację rozliczeniową.

Certyfikaty wystawiane za pośrednictwem Punktów Rejestracji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz związane z nimi klucze publiczne i prywatne zostaną zastąpione przez bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego – tłumaczy Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.

Bezpiecznym podpisem elektronicznym w Polsce posługuje się już 841 tys. firm – podaje ZUS. W maju płatnicy przekazali do ZUS ponad 1,6 mln przesyłek opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Przemysław Przybylski przypomina, że oprócz przesyłania dokumentów ubezpieczeniowych i ich korekt ZUS oferuje także szeroką gamę innych usług elektronicznych, np. w Elektronicznym Urzędzie Podawczym  można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Oczywiście o ile jest się posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Adresy centrów certyfikacyjnych można znaleźć na stronie: www.zus.pl/bezpiecznypodpis

Źródło: ZUS

Komentarze