Komisja Wspólnot Europejskich opublikowała projekt nowej dyrektywy w sprawie dochodzenia praw własności intelektualnej. Jej celem jest harmonizacja prawa państw członkowskich w dziedzinie skutecznego ścigania piractwa (piracy) oraz zapobiegania podróbkom (counterfeiting) jak również ustanowienie wymiany informacji między panstwami UE w sprawach ww. praktyk.

Projekt obejmuje zatem zarówno prawa autorskie jak i własność przemysłową np. znaki towarowe czy patenty. Dyrektywa koncentruje się na naruszeniach popełnianych w celach komercyjnych, które powodują znaczące szkody dla właścicieli praw (significant harm to rightholders). Do uprawnień harmonizowanych należą m.in.:zatrzymanie, środki zapobiegawcze (precautionary) np. konfiskata mienia, zajęcie kont bankowych, czy odszkodowanie z tytułu utraty zarobków. Dyrektywa nie ma dotyczyć tzw. dozwolonego użytku. Tekst projektu jest dostępny TU

Komentarze